Nazwa

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Energetyk" w Krakowie

ul. Ciepłownicza 14
31-587 Kraków

NIP: 675-10-00-506
KRS: 0000171871
REGON: 350801051

 

Kontakt ze spółdzielnią

E-mail

sm_energetyk@sponsor.com.pl

Telefony

Biuro spółdzielni: 12-307-28-05
  12-686-10-99
   
Czynne codziennie w dni robocze od 7:00 do 15:00, w środy do 17:00  

Ważne telefony

POGOTOWIE AWARYJNE 12-642-13-33
  601-40-23-16
czynne w dni robocze od 14:00 do 22:00   
w soboty, niedziele i święta od 6:00 do 22:00   
 
   
POGOTOWIE DŹWIGOWE 12-266-17-26
(całodobowe) 501-18-25-25
   


 TELEFON ALARMOWY  112
   
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
STRAŻ POŻARNA 998
POLICJA 997
POGOTOWIE GAZOWE 992
POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991
POGOTOWIE WOD - KAN 994
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE 993
STRAŻ MIEJSKA 986