Struktura organizacyjna

RADA NADZORCZA

  • Grzegorz Lebica – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Adam Raźny –          

           /oddelegowany od 01.10.2020 do wykonywania czynności Członka Zarządu/

  • Anna Siemczonek – Sekretarz
  • Tadeusz Hlibowicki – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Piotr Ordyna - Członek Rady
  • Marian Sauczek – Członek Rady

 

ZARZĄD

  • Agata Kulik – Prezes Zarządu
  • Andrzej Kokoszka – Członek Zarządu
  • Adam Raźny - Członek Zarządu / oddelegowany z Rady Nadzorczej od 01.10.2020/