Aktualności

ZAWIADOMIENIE O ZAMKNIĘCIU SZLABANU

data dodania: 2021-12-10

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK informuje, że od dnia 14.12.2021r. zostanie uruchomiony szlaban na drodze dojazdowej do ul.Lasówka.

 

Szlaban można otworzyć:

 

 • za pomocą pilotów ( przy pierwszym użyciu należy dwukrotnie nacisnąć przycisk od strony diody w odstępie około 2 sekund ),

   

 • przy pomocy telefonu ( który został podany w karcie zgłoszenia ) wybierając numer:

 

784 984 302

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O SPOTKANIU

data dodania: 2021-07-29

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”, zaprasza mieszkańców budynków przy ul. Lasówka 40 i 44, na spotkanie, które odbędzie się w dniu:

 

04 sierpnia 2021 o godzinie 17.00

na boisku do koszykówki

( za budynkiem ul. Lasówka 40).

 

Na spotkaniu omówione zostaną następujące tematy:

 

 1. Montaż szlabanu na drodze dojazdowej.

 2. Zwiększenie liczby miejsc parkingowych.

 3. Planowane prace remontowe w obu budynkach, zakres, koszty oraz harmonogram wykonania.

 4. Informacja Zarządu dotycząca negocjacji z Firmą STYLHUT PLUS sp. z o.o. będącej inwestorem,  wielorodzinnych budynków przy ul.Lasówka.

 

Prosimy osoby, biorące udział w spotkaniu o zachowanie zasad zachowań, wynikających ze stanu epidemii.


W zakładce "PLIKI DO POBRANIA" znajdują się kosztorysy uproszczone, dotyczące planowanego remontu klatek schodowych, dla każdego budynku.

 

OGŁOSZENIE

data dodania: 2021-05-17

 


Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYK z siedzibą w Krakowie ul. Ciepłownicza 14 poszukuje pracownika na stanowisko:

Główny Księgowy

Do obowiązków Głównego Księgowego będzie między innymi należeć:

 • prowadzenie księgowości w spółdzielni, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości i przepisami prawa podatkowego,

 • sporządzanie planów gospodarczo-finansowych, sprawozdań finansowych, bilansu,

 • sporządzanie deklaracji podatkowych i statystycznych,

 • sporządzanie wewnętrznej sprawozdawczości,

 • wykonywanie i kontrola rozliczeń z ZUS, US, mieszkańcami oraz podmiotami zewnętrznymi,

 • monitorowanie i kontrola operacji księgowych oraz płatności,

 • prowadzenie spraw płacowych,

 • dekretowaniem i terminową ewidencją dokumentów księgowych, rozliczanie gospodarki zasobami mieszkaniowymi,

 • wystawianie faktur VAT,

 • nadzór nad właściwym obiegiem, utrzymaniem, przechowywaniem oraz archiwizacją dokumentów księgowych,

 • reprezentowanie pracodawcy przed stosownymi urzędami i instytucjami oraz organami kontroli finansowej,

 • przestrzeganie i monitorowanie terminów płatności zobowiązań spółdzielni,

 • przygotowywanie przelewów w systemie bankowym,

 • bieżące analizowanie regulaminów regulujących gospodarkę finansową w spółdzielni pod kątem zgodności z aktualnie obowiązującym prawodawstwem.

Wymagania kwalifikacyjne:

 • wykształcenie kierunkowe ekonomiczne (finanse, rachunkowość),

 • doświadczenie na podobnym stanowisku, co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku Głównego Księgowego, mile widziane w Spółdzielni Mieszkaniowej,

 • biegła znajomość zagadnień finansowo-księgowych z preferencją obowiązujących w spółdzielniach mieszkaniowych,

 

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość obsługi komputera (Microsoft Office),

 • systematyczność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista,

 • samodzielność w działaniu,

 • mile widziana znajomość programu MAR-HAL.

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat,

 • samodzielne i odpowiedzialne stanowisko,

 • przyjazną atmosferę opartą na współpracy,

 • stałe godziny pracy.

 

Prosimy o podanie wysokości oczekiwanego miesięcznego wynagrodzenia brutto.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów (CV oraz list motywacyjny) do dnia 30.06.2021 roku na adres siedziby lub na adres e-mail Spółdzielni: sm_energetyk@sponsor.com.pl

Osoba do kontaktu: Stanisław Kozień tel. 686 10 99.

Prosimy o dopisanie na swojej ofercie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)".

Wszystkim Kandydatom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą, zastrzegamy sobie jednocześnie możliwość odpowiedzi jedynie na wybrane aplikacje.

PRZETARGI

data dodania: 2021-03-04

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „ENERGETYK” w Krakowie ogłasza przetarg na wykonanie następujących robót:

 

1. Dostawa i wymiana okien na klatkach schodowych przy ul. Lasówka 40 i 44 w Krakowie.
2. Remont chodników przy ul. Lasówka 40 w Krakowie.
3. Docieplenie stropodachów przy al. Pokoju 87 i 89 w Krakowie.
4. Remont klatek schodowych przy ul. Centralnej 38a w Krakowie.
5. Remont pokrycia dachu - położenie styropapy przy ul. Śląskiej 10 w Krakowie.
6. Wykonanie projektów dla instalacji ciepłej wody użytkowej przy ul. Śląskiej 8a/Lubelskiej 18b w Krakowie.
7. Malowanie części elewacji pawilonu przy ul. Lasówka 42 w Krakowie.
 
Informacje oraz specyfikacje istotnych warunków zamówienia można uzyskać od dnia 04.03.2021 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Ciepłowniczej 14 w Krakowie, tel. 12 686 10 99 w dni robocze w godz. od 8.00-14.00.
Zastrzegamy sobie prawo wyboru dowolnego wykonawcy lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 

.

data dodania: 2021-02-16

 PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO 

dla rejonu ul.Centralnej 40A

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Energetyk informuje, że otrzymała z VIII Komisariatu Policji w Krakowie informację, że w okresie od 01 lutego 2021 do 31.07.2021, w rejonie ul. Centralnej 40A w Krakowie, wdrożono „Plan Działania Priorytetowego” mający na celu ograniczenie zjawiska spożywania alkoholu, zaśmiecania miejsca publicznego, niszczenia mienia.

 W związku z powyższym apelujemy do Państwa o niezwłoczne informowanie policji 

tel. 47-835-29-10 lub mailowo kp8@krakow.policja.gov.pl

o każdym przypadku naruszenia prawa w w/w zakresie.

 

 

 

 

 

INFORMACJA O WALNYM ZGROMADZENIU

data dodania: 2020-10-15

 

Z A W I A D O M I E N I E
Zarządu  S
półdzielni Mieszkaniowej Energetyk” w Krakowie w sprawie terminu zwołania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w czasie obowiązywania stanu epidemii wprowadzonego w związku z wirusem COVID-19


Szanowni Państwo


W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od 20 marca  2020 roku stanu epidemii i w związku z rosnącymi zakażeniami wirusem COVID-19, ze względu na ochronę  życia i zdrowia ludzkiego - Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” nie zwołał w statutowym terminie tj. do dnia 30 czerwca Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.

Zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.):

Jeśli termin zwoływania walnego zgromadzenia przypada w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, to zostaje on przedłużony o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 

O terminie zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni powiadomi członków w sposób określony Statutem Spółdzielni, po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 90a. ww. ustawy:

W przypadku gdy kadencja rady nadzorczej lub zarządu spółdzielni upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega ona przedłużeniu do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia spółdzielni w terminie, o którym mowa w art. 90.

 

                                                                                 Zarząd Spółdzielni

 

Informujemy również, że w zakładce "Sprawozdania" umieszczono:

1. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

.

data dodania: 2020-09-03

 

 

 

 

 

Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk w Krakowie, z głębokim żalem zawiadamiają,

że w dniu 01 września 2020 zmarł

 

 

Pan Zbigniew FLAK

 

 

wieloletni Członek Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni

 

 

Łącząc się w bólu i żałobie z Rodziną zawiadamiamy, że MSZA ŚWIĘTA ŻAŁOBNA odprawiona zostanie

w poniedziałek 07 września 2020 o godzinie 13.40

w kaplicy na cmentarzu w Grębałowie

po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

 

 

 

 

 

OTWARCIE PLACÓW ZABAW

data dodania: 2020-06-16

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energetyk” informuje, że od dnia 19 czerwca 2020 ( piątek ) otwiera place zabaw na terenie Spółdzielni.

Ze względu na fakt, że Główny Inspektor Sanitarny nie opublikował jeszcze szczegółowych wytycznych, odnośnie korzystania z takich miejsc, do czasu ich wydania, należy stosować się do ogólnych zaleceń obowiązujących w związku z rozprzestrzenianiem się choroby COVID – 19.

Pamiętajcie Państwo, że jako rodzice, jesteście odpowiedzialni nie tylko za siebie. Mając na uwadze troskę o najbliższych, należy zachować szczególną ostrożność i w dalszym ciągu minimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa.

 Przypominamy, że zalecane jest:

 

 1. Na plac zabaw wybierać się z osobami, z którymi przebywacie na co dzień.

 2. Jeżeli to możliwe, korzystanie z placu zabaw w godzinach porannych lub wczesnopopołudniowych, kiedy odwiedzających jest jeszcze niewielu.

 3. Zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób przebywających na placu zabaw.

 4. Pamiętanie o myciu i dezynfekcji rąk po zabawie.

 5. Stosowanie się do bieżących komunikatów władz i służb sanitarnych.

 

.

data dodania: 2020-03-05

 

 

PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO 

dla rejonu ul.Centralnej 40A

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Energetyk informuje, że otrzymała z VIII Komisariatu Policji w Krakowie informację, że w okresie od 01 lutego 2020 do 31.07.2020 w rejonie ul. Centralnej 40A w Krakowie wdrożono „Plan Działania Priorytetowego” mający na celu ograniczenie zjawiska spożywania alkoholu, zaśmiecania miejsca publicznego, niszczenia mienia.

 W związku z powyższym apelujemy do Państwa o niezwłoczne informowanie policji w tym dzielnicowego sierż. szt.Tomasza Wicher

tel. 12-61-53-338, 604-227-718 lub mailowo dzielnicowy.zgody7@krakow.policja.gov.pl

o każdym przypadku naruszenia prawa w w/w zakresie.

 Ze szczegółami planu można się zapoznać na stronie Komendy Miejskiej Policji, w zakładce - znajdź dzielnicowego http://krakow.policja.gov.pl/pl/content/sierz-pawel-pyrz-0

 

 

 

ZAPROSZENIE NA WALNE ZGROMADZENIE

data dodania: 2019-05-14

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Krakowie działając w oparciu o § 84 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 5 czerwca 2019 (środa) o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej PGE Energia Ciepła S.A. przy ul.Ciepłowniczej 1 w Krakowie.

 

PORZĄDEK OBRAD:

 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia SM ENERGETYK.

 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia SM ENERGETYK.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

 5. Wybór komisji:

a. skrutacyjnej

b. uchwał i wniosków

 1. Omówienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018.

 2. Sprawozdanie Zarządu za rok 2018 oraz plan finansowy na rok 2019.

 3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018.

 4. Omówienie protokołu z lustracji za lata 2015 -2017 i przedstawienie harmonogramu realizacji wniosków polustracyjnych.

 5. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Walnego. Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej ENERGETYK w Krakowie.

 6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. Odczytanie listy pełnomocników biorących udział w Walnym Zgromadzeniu.

 7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań:

           a. Rady Nadzorczej

           b. Zarządu

           c. Finansowego

 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2018.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków polustracyjnych.

 3. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu.

 4. Dyskusja i wnioski.

 5. Głosowanie nad przyjęciem do realizacji zgłoszonych wniosków.

 6. Zakończenie zebrania.

Informujemy, że od dnia 22.05.2019 materiały objęte porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul.Ciepłowniczej 14 w Krakowie ( w godzinach pracy biura Spółdzielni ).

 

W zakładce - “akty prawne i regulaminy”, w plikach - “Regulaminy organów spółdzielni” w pozycji nr 4, umieszczono tekst Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej “Energetyk” w Krakowie, z zaznaczonymi zmianami (tekst dodany zaznaczono czerwoną czcionką), które zostaną poddane pod głosowanie ( pkt.4 porządku obrad)

 

Sprawozdania: Zarządu, Rady Nadzorczej oraz finansowe za okres 01.01.2018 – 31.12.2018 dostępne w zakładce – Sprawozdania.

 

Zapraszamy do udziału w zebraniu.