Aktualności

.

data dodania: 2016-12-20

                                                                                                         

Znalezione obrazy dla zapytania kartki świąteczne

 

 

 

 

WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

 

ORAZ

 

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU

 

ŻYCZĄ

 

RADA NADZORCZA, ZARZĄD

ORAZ PRACOWNICY

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ENERGETYK”

 

ZAPROSZENIE NA WALNE ZGROMADZENIE

data dodania: 2016-05-16

 

ZAPROSZENIE

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Energetyk” w Krakowie działając w oparciu o § 93 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2016 (środa) o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej EDF Polska S.A. Kraków ul.Ciepłownicza 1 w Krakowie.

 

PORZĄDEK OBRAD:

 

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia SM ENERGETYK.

2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia SM ENERGETYK.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Komisji:

a. madatowo - wyborczej

b. uchwał i wniosków

c. skrutacyjnej

5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2015.

6. Sprawozdanie Zarządu za rok 2015 oraz plan finansowy na rok 2016.

7. Omówienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2015.

8. Omówienie protokołu z lustracji za lata 2012-2014 i przedstawienie harmonogramu realizacji wniosków polustracyjnych.

9. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk w Krakowie.

10. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia SM ENERGETYK, oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

11. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań:

a. Rady Nadzorczej;

b. Zarządu;

c. Finansowego;

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku na pozostałej działalności za rok 2015.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków polustracyjnych.

14. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu.

15. Dyskusja i wnioski.

16. Głosowanie nad przyjęciem do realizacji zgłoszonych wniosków.

17. Zakończenie zebrania.

 

 Informujemy, że materiały objęte porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul.Ciepłowniczej 14 w Krakowie (w godzinach pracy biura Spółdzielni) od dnia 31.05.2016r


Przetarg na roboty remontowe

data dodania: 2016-02-29

 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Energetyk" w Krakowie ogłasza przetarg na wykonanie następujących robót:

 

1. Remont pokrycia dachu z papy przy ul.Centralnej 38a w Krakowie.

2. Modernizacja dźwigu osobowego przy ul.Lasówka 44 w Krakowie.

3. Remont klatek schodowych przy ul.E.Heila 10 w Krakowie.

4. Wymiana barierek ( na barierki ze stali nierdzewnej) na klatkach schodowych przy ul.E.Heila 10 i 12 w Krakowie.

5. Utwardzenie terenu przy ul.Łanowej 43c w Krakowie.

6. Remont instalacji elektrycznej z wyniesieniem liczników na klatkę schodową przy ul. Śląskiej 8a, ul.Lubelskiej 18b w Krakowie.

7. Wymiana lamp oświetlenia klatek schodowych, na oświetlenie LED przy ul.E.Heila 12, ul.Centralnej 38a, ul.Lasówka 44 w Krakowie.

 

Informacje, oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać od dnia 03.03.2016r w siedzibie Spółdzielni przy ul.Ciepłowniczej 14 w Krakowie       tel.12 -686-10-99 w dni robocze w godzinach 8.00 - 14.00

Spółdzielnia zastrzega  sobie prawo wyboru dowolnego Wykonawcy lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

ZAPROSZENIE NA WALNE ZGROMADZENIE

data dodania: 2015-05-13

Kraków 12.05.2015

 

ZAPROSZENIE

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Energetyk” w Krakowie działając w oparciu o § 93 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2015 (środa) o godzinie 18.00 w Centrum Kongresowym EDF Polska S.A. Kraków ul.Ciepłownicza 1 w Krakowie.

 

PORZĄDEK OBRAD:

 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia SM ENERGETYK.

 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia SM ENERGETYK.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Wybór Komisji:

a. madatowo - wyborczej

b. uchwał i wniosków

c. skrutacyjnej

 1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2014.

 2. Sprawozdanie Zarządu za rok 2014 oraz plan finansowy na rok 2015.

 3. Omówienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2014.

 4. Przedstawienie realizacji wniosków polustracyjnych za lata 2009-2011.

 5. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk w Krakowie.

 6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia SM ENERGETYK, oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań:

a. Rady Nadzorczej;

b. Zarządu;

c. Finansowego;

 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku na pozostałej działalności za rok 2014.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia działki nr 149/3 obr. 18 Podgórze objętej KW nr KR1P/00297474/6

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia części działki nr 149/5 obr. 18 Podgórze objętej KW nr KR1P/00297474/6

 4. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu.

 5. Dyskusja i wnioski.

 6. Głosowanie nad przyjęciem do realizacji zgłoszonych wniosków.

 7. Zakończenie zebrania.

 

Informujemy, że materiały objęte porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul.Ciepłowniczej 14 w Krakowie (w godzinach pracy biura Spółdzielni) od dnia 25.05.2015r

.

data dodania: 2015-03-31

                                                        

 

Spokojnych Świąt Wielkanocnych

 

wszystkim mieszkańcom

 

życzą:

 

Rada Nadzorcza, Zarząd

oraz pracownicy

Spółdzielni Mieszkaniowej "Energetyk" w Krakowie

*

data dodania: 2014-12-19

 

                                              Choinka

 

                                                                 WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

                                                                 ORAZ SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU

                                                                 ŻYCZĄ

                                                                 RADA NADZORCZA,

                                                                 ZARZĄD I PRACOWNICY

                                                                 SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK

.

data dodania: 2014-05-16

 Kraków 14.05.2014

 

ZAPROSZENIE

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “Energetyk” w Krakowie działając w oparciu o § 93 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu:

 

17 czerwca 2014 (wtorek) o godzinie 18.00

w Centrum Kongresowym EDF Polska S.A.

Kraków ul.Ciepłownicza 1 w Krakowie.

 

PORZĄDEK OBRAD:

 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia SM ENERGETYK.

 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia SM ENERGETYK.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Wybór Komisji:

a. madatowo - wyborczej

b. uchwał i wniosków

c. skrutacyjnej

 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia SM ENERGETYK, oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

 2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2013.

 3. Sprawozdanie Zarządu za rok 2013 oraz plan finansowy na rok 2014.

 4. Omówienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2013 wraz z opinią biegłego rewidenta.

 5. Przedstawienie realizacji wniosków polustracyjnych za lata 2009-2011.

 6. Wybory do Rady Nadzorczej – zgłaszanie kandydatów.

 7. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk w Krakowie.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań:

a. Rady Nadzorczej;

b. Zarządu;

c. Finansowego;

 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku na pozostałej działalności za rok 2013.

 2. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu.

 3. Wybory do Rady Nadzorczej - głosowanie

 4. Dyskusja i wnioski.

 5. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej

 6. Głosowanie nad przyjęciem do realizacji zgłoszonych wniosków.

 7. Zakończenie zebrania.

 

Informujemy, że materiały objęte porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul.Ciepłowniczej 14 w Krakowie (w godzinach pracy biura Spółdzielni) od dnia 02.06.2014r

Zapraszamy do udziału w zebraniu.

.

data dodania: 2013-12-17

 

                                                    Świąteczna Atmosfera

 

ZDROWYCH I RADOSNYCH

ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

ORAZ

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU

ŻYCZĄ

RADA NADZORCZA, ZARZĄD

I PRACOWNICY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "ENERGETYK"

LOKAL UŻYTKOWY DO WYNAJĘCIA

data dodania: 2013-11-18

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Energetyk" w Krakowie informuje, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy w piwnicy pawilonu handlowego przy ul.Lasówka 42 w Krakowie.

Lokal o powierzchni użytkowej 90,50m2 jest wyposażony w instalację wodno - kanalizacyjną, elektryczną oraz centralnego ogrzewania.

Więcej informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni pod numerem telefonu 12-686-10-99.

PRZETARG NA NABYCIE PRAWA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO

data dodania: 2013-10-15

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energetyk” w Krakowie

ul. Ciepłownicza 14, Kraków

ogłasza przetarg na nabycie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego

nr 72 w budynku przy ul. Centralnej 38a w Krakowie.


 Lokal mieszkalny będący przedmiotem przetargu o powierzchni użytkowej 33,54m2, znajduje się na V piętrze XI kondygnacyjnego budynku i składa się  z 1 pokoju, kuchni, łazienki, przedpokoju, loggi. Do w/w lokalu przysługuje prawo użytkowania komórki lokatorskiej w piwnicy.

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno–kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, domofon.

 Cena wywoławcza za 1m2 lokalu wynosi: 4.200,00zł ( słownie: cztery tysiące dwieście złotych)

Przetarg będzie miał formę ustnej licytacji i odbędzie się w dniu 06 listopada 2013 o godzinie 16.00, w siedzibie biura Spółdzielni przy ul. Ciepłowniczej 14 w Krakowie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- wpłacenie do dnia 5 listopada 2013 r. wadium w wysokości 7.043,40zł (słownie: siedem tysięcy czterdzieści trzy złote i 40/100) na rachunek Spółdzielni 05105014451000002243568439,

- złożenia przed przystąpieniem do licytacji pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu oraz Regulaminem przetargu, wg wzoru oświadczenia przedłożonego przez Spółdzielnię.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Lokal można oglądać codziennie, w dni robocze, w godzinach pracy biura Spółdzielni, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 12-686-10-99. Pod tym numerem telefonu można też uzyskać więcej informacji na temat przetargu.